• the kimono shape 

    (26)
Modenschau
Kimono-Blazer
Kimono-Blazer
CHF 845.00
Kimono-Trenchcoat
CHF 1,350.00
Kimonoblazer
CHF 845.00
Kimonoblazer
CHF 845.00
Kimonojacke
CHF 525.00
Kimono-Rock
CHF 479.00
Kimono-Jacke
CHF 525.00
Kimonojacke
CHF 525.00
Kimonojacke
CHF 525.00