• the kimono shape 

    (26)
Kimono suit jacket
Rp 17,545,700
Show
Tailored kimono jacket
Tailored kimono jacket
Rp 17,545,700
Kimono suit jacket
Rp 17,545,700
Kimono suit jacket
Rp 17,545,700
New
Long kimono trench
Long kimono trench
Rp 26,651,700
New
Short kimono trench
Short kimono trench
Rp 19,766,700
Kimono trench coat
Price reduced from Rp 27,762,200 to Rp 16,657,300
Kimono blazer
Rp 17,545,700
Kimono blazer
Rp 17,545,700
Kimono jacket
Rp 10,882,800
Kimono skirt
Price reduced from Rp 9,994,400 to Rp 5,996,700
Kimono jacket
Rp 10,882,800
Kimono jacket
Rp 10,882,800
Kimono jacket
Rp 10,882,800